• Build partnerships and alliances to create social action opportunities for young people in Wales, and provide them with a platform to help articulate the voice of learners in pre 16 education.
  • Datblygu partneriaethau a chynghreiriau i greu cyfleoedd i bobl ifanc yng Nghymru yn gweithredu yn gymdeithasol ac yn darparu llwyfan iddynt er mwyn helpu i roi llais i ddysgwyr yn cyn – 16 .